top of page

Over mij

Enthousiast, nieuwsgierig en leer graag meer. Bij het ontwerpen van een nieuw product, service of proces wil ik er zeker van zijn, dat wat ik ontwerp is wat de gebruiker ook echt nodig heeft. Om hierachter te komen stel ik graag de waarom vraag, observeer en doe onderzoek. Vertaal de gebruikersbehoeften naar eisen en ontwerpen. Ik ben graag bezig met het verbeteren van producten en processen, waarbij ik de menselijke interactie belangrijk vind.

Daarbij werk ik graag samen met mensen, waar nodig zoek ik graag in netwerk de beste persoon om samen voor het project het beste resultaat te leveren. 

In mijn vrije tijd speel ik tennis, loop ik hard, reis ik graag en
spendeer graag tijd met mijn vrienden en familie.

Helicopter view

Wat ik hiermee graag doe is het bewaken van de  samenhang en structuur. Dit doe ik doormiddel met verschillende mensen te praten en verschillende perspectieven te zien. Met deze informatie de overeenkomsten en verschillen in kaart te brengen en zo de juiste mensen bij elkaar te brengen. Dit om zo sneller naar een goed passend resultaat te komen.

Organiseren en faciliteren

Met mijn ervaring bij de rechtspraak, weet ik hoe belangrijk het is om goed de business, klanten en techniek bij een ontwikkelproces te betrekken. In de rechtspraak is het heel belangrijk dat het juridische proces goed verloopt, zomaar een volgorde omgooien kan niet volgens de wet. Deze moeilijke processen moeten wel begrijpelijk blijven voor o.a. de “burger”. Om alles goed in kaart te brengen organiseer en faciliteer ik gebruikerssessies, zoals focusgroepen, gebruikerstesten, brainstormsessies, maar ook één op één interviews. En deze af te stemmen op de gebruiker.

paula.png

(User) Research & Analyse

Ik ben goed in staat de juiste technieken voor een onderzoek te kiezen. Het combineren van kwalitatieve onderzoeken en kwantitatieve onderzoeken. Deze te koppelen en hieruit conclusies te trekken. Om deze vervolgens te communiceren/presenteren met belanghebbende. Ik heb veel verschillende technieken geleerd, per situatie bekijk ik welke techniek het beste past.

Design thinking

Ik blijf niet vast zitten in een oplossing. Wanneer er een oplossing staat, wil dit niet zeggen dat het niet beter kan. Ik vind het belangrijk altijd goed naar je oplossing en analyse te kijken. Dit te blijven ontwikkelen, verbeteren en testen met de klant en/of gebruiker. Bijvoorbeeld aan de hand van ‘Customer journeys’.

bottom of page